Werkzaamheden op hoogte verrichten

Er zijn diverse bedrijven die werkzaamheden op hoogte moeten uitvoeren. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden komen helaas nog regelmatig bedrijfsongevallen voor. Uiteraard brengt het werken op hoogte risico’s met zich mee. Toch kunnen deze risico’s aanzienlijk worden beperkt middels trainingen waarin het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot. Wil jij maximale veiligheid op de werkvloer creëren? Investeer dan in veiligheidstrainingen voor je personeel en voorkom zo onnodig onveilige werksituaties.

Zo voorkom je een ongeval 

De cijfers omtrent arbeidsongevallen bij werkzaamheden die op hoogte worden verricht, liegen er niet om. Ongelukken zitten in een klein hoekje en kunnen niet altijd voorkomen worden. Maar in veel gevallen kan dit wel. Ieder bedrijfsongeval is er een te veel. Als werkgever wil je er dan ook alles aan doen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Maar hoe doe je dit? Hoe kunnen jouw werknemers écht veilig werken op hoogte? Uiteraard is het van belang dat de werkplek veilig is. Voorkom rondslingerende materialen en zorg ervoor dat de vloer niet glad is. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om met gereedschap van hoogwaardige kwaliteit te werken. Verkies altijd kwaliteit boven kwantiteit als het op de veiligheid aankomt. Tot slot is het veiligheidsbewustzijn essentieel.

Veiligheid voorop

Iedere werkgever wil een veilige werkplek creëren voor zijn of haar werknemers. Bij het werken op hoogte komt dit veiligheidsaspect nog wat meer naar voren. Werken op hoogte brengt namelijk automatisch valgevaar met zich mee. Gelukkig bestaan er middelen die de kans op een val verkleinen. Tevens zijn er middelen die de impact van een val kunnen beperken. Al deze middelen tezamen worden valbeveiliging genoemd. Maar welke beveiligingsmiddelen heb jij precies nodig? Op deze vraag valt geen eenduidig antwoord te geven. Iedere situatie is immers weer anders. Wil je exact weten wat de risico’s zijn en welke beveiliging je nodig hebt? Laat dan een RI&E opstellen. Deze risico inventarisatie en evaluatie geeft een goed beeld van jouw specifieke situatie.

Wat zegt de wet?

Als werkgever wil je uiteraard dat jouw werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Maar dat is niet de enige reden waarom je als werkgever een veilige werksituatie moet creëren. Je bent het namelijk ook wettelijk verplicht. Er staat niet expliciet in de wet vermeld dat je jouw werknemers beveiligingsmiddelen moet geven. Toch is het indirect wel nodig om dit te doen. De wet verplicht de werkgever namelijk wel om een veilige werkplek te creëren. En bij het werken op hoogte zijn beveiligingsmiddelen een essentieel onderdeel bij de verwezenlijking hiervan. Veiligheid moet op de werkvloer te allen tijde voorop staan.